V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez Komisję Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

"Współczesne oblicza pielęgniarstwa operacyjnego"
Czwartek, 12 marca 2020 r.

15:30-16:45
Rejestracja uczestników konferencji
16:45-17:00
Przywitanie gości - Iwona Żurecka-Sobczak, Marta Kotomska
17:00-18:00
"12 twarzy Bloku Operacyjnego - czy pracę na BO można wykonywać śpiewając?" - Kamil Agata, Piotr Cholewa
18:00-18:30
"Prewencja zakażeń miejsca operowanego” - Agnieszka Klepacka
18:30-19:00
"Organizacja pracy na Centralnym Bloku Operacyjnym w systemie rezerwacji sal operacyjnych"- mgr spec. Renata Grzebalska
19:00-19:30
"Zintegrowany system informatyczny na BO" - Tadeusz Książek
19:30-20:00
"Wykorzystanie pomiaru ATP w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym"- mgr Aleksandra Górska
od godziny 20:00
Kolacja
Piątek, 13 marca 2020 r.
08:00-08:50
Rejestracja uczestników konferencji
08:50-09:00
Przywitanie gości
09:00-09:30
"Nowe wyzwania w pielęgniarstwie operacyjnym"- mgr spec. Joanna Borzęcka
09:30-10:50
"Zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej- fakty i mity"- mgr spec. Ewa Grabowska
10:50-11:10
"Dekontaminacja Bloku Operacyjnego" - Zuzanna Rucińska
11:10-11:30
"Organizacja bloku operacyjnego podczas przeszczepiania wielonarządowego- wyzwania dla pielęgniarki operacyjnej" - mgr spec. Marta Kotomska, mgr spec. Dorota Bartnik
11:00-12:00
Przerwa kawowa
12:00-12:30
"Gliolan jako nowoczesna metoda obrazowania śródoperacyjnego podczas operacji guzów mózgu" - dr n. med. Karol Wiśniewski
12:30-13:15
"Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego" - dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
13:15-14:00
"Rękawice bezpudrowe - za i przeciw" – Łukasz Kuczyński
14:00-15:00
Lunch
15:00-16:15
"Prawa i obowiązki pielęgniarki operacyjnej w obliczu skarg pacjentów" - Paweł Strzelec
16:15-16:30
"Czy warto wyjechać do pracy w UK- refleksje pielęgniarki pracującej na bloku operacyjnym w UK" - spec. Joanna Adamiec
16:30-16:40
Nowoczesny blok operacyjny – Igor Pindycki
16:40-17:00
"Czy kształcenie na poziomie przeddyplomowym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego jest zasadne" - prezentacja studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
17:00
Podsumowanie konferencji i zakończenie
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość uzupełnienia i zmian w programie