Organizator

Komisja Pielęgniarek Operacyjnych
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

Współorganizatorzy

Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                                            

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska


 
Komitet Organizacyjny

Iwona Żurecka-Sobczak - Przewodnicząca
Anna Stańczyk
Izabela Jędrasiak
Justyna Lis
Matra Kotomska
Elżbieta Sabela
Grażyna Janowska
Agnieszka Janiszewska
Dorota Kraska