Biuro Organizacyjne

'Łódzkiego Spotkania Pielęgniarek Operacyjnych'

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
tel. + 48 691 460 809
mail: lspo@interia.pl