IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez Komisję Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

"Praktyczne aspekty prawne i organizacyjne
w pracy pielęgniarki operacyjnej
"
Piątek, 5 kwietnia 2019 r.
08:00-09:00
Rejestracja uczestników konferencji
09:00-09:10
Przywitanie gości - Iwona Żurecka- Sobczak, Marta Kotomska
09:10-09:30
Wystąpienie Pani Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych - dr n. ekon. Greta Kanownik
09:30-09:50
'Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej - czynniki uniemożliwiające sprawną organizację pracy bloku operacyjnego, wynikające z niedoboru personelu pielęgniarskiego'
mgr spec. Joanna Borzęcka - Prezes OSI
09:50-10:20
'Bezpieczeństwo pacjenta w bloku operacyjnym - wyposażenie i narzędzia chirurgiczne'
mgr Maria Ciuruś (Łódź)
10:20-10:35
'Współpraca bloku operacyjnego z Centralną Sterylizatornią- jakość procesów sterylizacji'
Wykład sponsorowany firma  3M- Aleksandra Górska
10:35-10:50
'Rzeczywista ocena pozostałości białkowych na narzędziach chirurgicznych'
Wykład sponsorowany firma  BATIST MEDICAL POLSKA- Radosław Falkiewicz
10:50-11:20
przerwa kawowa
11:20-13:00
'Zasady minimalizowania ryzyk prawno-finansowych w zawodzie pielęgniarki (błędy i odpowiedzialność pielęgniarki operacyjnej)'
Radca Prawny Paweł Strzelec (Lublin)​
13:00-14:00
Lunch
14:00-14:30
'Pozasądowy system orzekania o zdarzeniach medycznych oczami pielęgniarki' 
mgr Beata Lazarek – pielęgniarka operacyjna oraz przedstawiciel wojewódzkiej  Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (Kielce)
14:30-14:45
wykład sponsorowany firma MEDIM –POLSKA- Andrzej Łaganowski- Koordynator serwisu sprzętu endoskopowego marki STORZ
14:45-15:00
'Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom medycznym podczas pobierania narządów'
mgr spec. Marta Kotomska - pielęgniarka operacyjna w zespole transplantacyjnym
15:00-15:20
'Jak poruszać się w gąszczu rekomendacji w zakresie zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego?'
mgr Beata Lazarek – pielęgniarka operacyjna oraz przedstawiciel wojewódzkiej  Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (Kielce)
15:20-15:35
wykład sponsorowany - firma SKAMEX
15:35-15:50
'Prezenteizm - korporacyjna choroba pielęgniarek'
Marta Kotomska, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Karolina Sobeczek, Klaudia Smyrek, Członkowie SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
15:50-16:00
Podsumowanie konferencji