IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez Komisję Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

"Praktyczne aspekty prawne i organizacyjne
w pracy pielęgniarki operacyjnej
"
Piątek, 5 kwietnia 2019 r.
08:00-09:00
Rejestracja uczestników konferencji
09:00-09:15
Przywitanie gości - Iwona Żurecka- Sobczak, Marta Kotomska
09:15-09:45
'Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej - czynniki uniemożliwiające sprawną organizację pracy bloku operacyjnego, wynikające z niedoboru personelu pielęgniarskiego'
mgr spec. Joanna Borzęcka - Prezes OSI
09:45-10:15
'Bezpieczeństwo pacjenta w bloku operacyjnym - wyposażenie i narzędzia chirurgiczne'
mgr Maria Ciuruś (Łódź)
10:15-10:30
'Współpraca bloku operacyjnego z Centralną Sterylizatornią- jakość procesów sterylizacji'
Wykład sponsorowany firma  3M- Aleksandra Górska
10:30-10:45
'Rzeczywista ocena pozostałości białkowych na narzędziach chirurgicznych'
Wykład sponsorowany firma  BATIST MEDICAL POLSKA- Radosław Falkiewicz
10:45-11:20
'Zasady minimalizowania ryzyk prawno-finansowych w zawodzie pielęgniarki (błędy i odpowiedzialność pielęgniarki operacyjnej)'
Radca Prawny Paweł Strzelec (Lublin)​
11:20-11:40
przerwa kawowa
11:40-12:20
c. d. Radca prawny
12:20-13:20
Lunch
13:20-14:00
'Pozasądowy system orzekania o zdarzeniach medycznych oczami pielęgniarki' 
mgr Beata Lazarek – pielęgniarka operacyjna oraz przedstawiciel wojewódzkiej  Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (Kielce)
14:00-14:20
'Zapobieganie nieporządanym zdarzeniom medycznym podczas pobierania narządów'
mgr spec. Marta Kotomska - pielęgniarka operacyjna w zespole transplantacyjnym
14:20-14:50
'Jak poruszać się w gąszczu rekomendacji w zakresie zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego?'
mgr Beata Lazarek – pielęgniarka operacyjna oraz przedstawiciel wojewódzkiej  Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
14:50-15:05
wykład sponsorowany - firma SKAMEX
15:05-15:20
'Prezenteizm - korporacyjna choroba pielęgniarek'
Marta Kotomska, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Karolina Sobeczek, Klaudia Smyrek, Członkowie SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
15:20-15:30
Podsumowanie konferencji