Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych

 
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Serdecznie zapraszamy na V Konferencję Naukowo-Szkoleniową zorganizowaną przez Komisje Pielęgniarek Operacyjnych p.n. „Współczesne oblicza pielęgniarstwa operacyjnego’’, która odbędzie się 12-13 marca 2020 roku w Łodzi w Hotelu Andel’s.

Konferencja ta będzie poświęcona między innymi  nowoczesnym rozwiązaniom organizacyjnym w zakresie funkcjonowania bloku operacyjnego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego  oraz  ponownie przybliżymy  aspekty prawne  w zakresie odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej pielęgniarki operacyjnej.


Iwona Żurecka-Sobczak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego2
dni

12
wystąpień

250
miejscPrelegenci, Moderatorzy
mgr spec. Marta Kotomska
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, asystent w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,  pielęgniarka operacyjna w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, opiekun grup studenckich WUM, współopiekun Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez WOIPiP, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka książki pt. ‘Pielęgniarstwo transplantacyjne’, ‘Medycyna Transplantacyjna dla pielęgniarek’, ‘Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawności’, redaktor naukowy i współautorka książki pt. ‘Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w transplantologii’. Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa ‘SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów’, oraz fanpage ‘Zdaniem Pielęgniarki’ i ‘Specjalizacja Pielęgniarstwo Operacyjne’.
dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problemu efektywnego nadzoru nad zakażeniami oraz nadzoru nad konsumpcją antybiotyków przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy epidemiologii zakażeń szpitalnych. Pełni funkcję National Focal Point for Healthcare-Associated infections for Poland, ARHAI Programme w europejskim systemie nadzoru epidemiologicznego European Centre for Disease Prevention and Control. Jest kierownikiem studiów podyplomowych ‘Kontrola zakażeń szpitalnych’ oraz ‘Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship’ w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oryginalnych oraz redaktorem naukowym kilku podręczników, w tym ‘Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej’ (PZWL, 2016) i ‘Profilaktyka zakażeń połogowych’ (PZWL, 2019). Na co dzień zajmuje się wdrażaniem i prowadzeniem nadzorów nad zakażeniami i lekoopornością drobnoustrojów w różnych grupach pacjentów szpitalnych, w tym wśród pacjentów operowanych

mgr piel. Iwona Żurecka–Sobczak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej  na kierunku Organizacja i Zarządzaniew Ochronie Zdrowia.Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego ,  pielęgniarstwa chirurgicznego oraz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.  Instrumentariuszka w Klinice Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych.  Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnychw Łodzi. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego, współtwórczyni i twórca procedur, standardów w zakresie jakości pracy pielęgniarki operacyjnej na Bloku. Autorka i współautorkaprac i plakatów przedstawianych na Zjazdach PTNCH  z sekcją pielęgniarek neurochirurgicznych. Organizatorka trzech konferencji Naukowo- Szkoleniowych dla pielęgniarek operacyjnych oraz organizatorka i prelegentka lokalnych szkoleń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego


mgr spec. Joanna Borzęcka
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, magister socjologii, studiowała w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2016 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Reprezentant Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA). Inicjator, koordynator prac i główny autor Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
mec. Paweł Strzelec
Sąd Dyscyplinarny OIRP w Lublinie
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor k publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji  Prawniczej PAN/ Oddział  w Lublinie.  Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Joanna Adamiec
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi
Pielęgniarka operacyjna w szpitalu WAM w Łodzi w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii. Od 2015 do 2019 roku pielęgniarka operacyjna na bloku centralnym  w szpitalu Ashford and St. Peter”s Hospitals NHS, pracująca w dziedzinach chirurgii ogólnej, kolorektalnej, bariatrycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, urologicznej, chirurgii piersi oraz naczyniowej. Pielęgniarka z 23-letnim doświadczeniem w pielęgniarstwie operacyjnym


mgr piel. Renata Grzebalska
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego - Oddziału Pielęgniarstwa. Absolwentka  Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Instrumentariuszka wieloprofilowego bloku operacyjnego od 1995 r. a od 2006 r. Kierownik Bloku  Operacyjnego,  Wiceprzewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Kierownik i wykładowca szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Współtwórczyni procedur i standardów obowiązujących w obrębie bloku operacyjnego. Współorganizatorka konferencji naukowo-szkoleniowych dla pracowników bloków operacyjnych oraz organizatorka i prelegentka lokalnych szkoleń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. Przewodnicząca Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych przez dwie kadencje. Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
Data końca rejestracji

29 lutego 2020r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'V Łódzkim Spotkaniu Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: lspo@interia.pl

Data Spotkania

12-13 marca 2020 r.

Organizatorzy przygotowali 250 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partner Główny

Partnerzy
Wystawcy