Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych

 
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Serdecznie zapraszamy na IV Konferencję Naukowo-Szkoleniową zorganizowaną przez Komisje Pielęgniarek Operacyjnych p.n. „Praktyczne aspekty prawne i organizacyjne w pracy pielęgniarki operacyjnej’’, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku w Łodzi w Hotelu Andel’s.

Konferencja ta będzie poświęcona w dużej mierze zagadnieniom prawnym w zakresie odpowiedzialności zawodowej i cywilnej, chcemy również przybliżyć w jaki możliwy sposób zapobiegać zdarzeniom niepożądanym w sali operacyjnej wynikających między innymi z niedoboru kadry pielęgniarskiej.


Iwona Żurecka-Sobczak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


1
dzień
8
wystąpień
250
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


mgr spec. Marta Kotomska
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun grup studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współopiekun Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka książki pt. 'Pielęgniarstwo transplantacyjne', 'Encyklopedia starzenia się i starości'. Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa 'SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów', oraz fanpage 'Zdaniem Pielęgniarki'
mgr Izabela Szwed
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Położna operacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Autorka i współautorka wielu prac i plakatów przedstawianych na Kongresach, Konferencjach i Sympozjach Naukowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Specjalistka w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej - robotowej

mgr spec. Joanna Borzęcka
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, magister socjologii, studiowała w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2016 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Reprezentant Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA). Inicjator, koordynator prac i główny autor Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mec. Paweł Strzelec
Sąd Dyscyplinarny OIRP w Lublinie
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor k publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji  Prawniczej PAN/ Oddział  w Lublinie.  Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

mgr Beata Lazarek
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Magister pielęgniarstwa, absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz zarządzania w pielęgniarstwie. Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
mgr Maria Ciuruś
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa AM w Lublinie, studia podyplomowe „Zarządzanie szpitalem/administracja zdrowiem publicznym” w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Akademię Zakażeń Chirurgicznych. Autorka ponad 50 artykułów w ogólnopolskich czasopismach medycznych w tym ok. 20 artykułów w czasopismach punktowanych oraz książek: „Pielęgniarstwo operacyjne”, „Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych”, „Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia”. Honorowy Członek Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie.Wizytator Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (od 1999r. nadal).Data końca rejestracji

22 marca 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'Łódzkim Spotkaniu Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: lspo@interia.pl

Data Spotkania

5 kwietnia 2019 r.

Organizatorzy przygotowali 250 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partner Główny

Partnerzy
Wystawcy