Łódzkie Spotkanie Pielęgniarek Operacyjnych


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową zorganizowaną przez Komisje Pielęgniarek Operacyjnych p.n. „Drugie życie pacjentów z perspektywy pielęgniarki operacyjnej”, która odbędzie się 16 marca 2018 roku w Łodzi w Hotelu Andel’s.

Pragniemy przybliżyć zagadnienia związane z pobieraniem narządów od osób zmarłych, procedurach im towarzyszących, jak również pracą koordynatora  transplantacyjnego.

Poruszymy tematy w zakresie prawa medycznego dotyczącego pracy pielęgniarki operacyjnej jak również dokumentacji medycznej obowiązującej w codziennej pracy instrumentariuszki.


Iwona Żurecka-Sobczak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


1
dzień
10
wystąpień
200
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


Marta Kotomska
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun grup studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współopiekun Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka książki pt. 'Pielęgniarstwo transplantacyjne', 'Encyklopedia starzenia się i starości'. Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa 'SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów', oraz fanpage 'Zdaniem Pielęgniarki'
Aneta Sieradzka
Sieradzka&Partners Kancelaria Prawna www.prawowtransplantacji.pl
Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej  podmiotom gospodarczym  ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie  i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University. Autorka blisko 40 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia oraz prawa konstytucyjnego. Autorka książki Tajemnice transplantacj. Członkini międzynarodowych gremiów naukowych: EAHL, AHLA. Autorka licznych programów szkoleniowych z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, konstytucyjnego, medycznego dla administracji rządowej i samorządowej oraz  jednostek naukowych i podmiotów komercyjnych.
Izabela Szwed
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Położna operacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Autorka i współautorka wielu prac i plakatów przedstawianych na Kongresach, Konferencjach i Sympozjach Naukowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Specjalistka w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej - robotowejJoanna Borzęcka
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, magister socjologii, studiowała w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2016 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Reprezentant Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA). Inicjator, koordynator prac i główny autor Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Edyta Karpeta
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Regionalny koordynator transplantacyjny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Szkolenia Podyplomowego dla Koordynatorów Transplantacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.  Doktorancka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, wykładowca w dziedzinie transplantologii. Organizatorka i prelegent konferencji naukowo-szkoleniowych, Programu Szkoleniowego Podstaw Dawstwa Narządów ETPOD (European Training Program on Organ Donation) oraz szkoleń z zakresu transplantologii.  Autorka i współautorka prac i plakatów prezentowanych na Kongresach i Zjazdach Transplantacyjnych. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu medycyny transplantacyjnej

Aldona Michalak
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych. Pielęgniarka operacyjna w bloku ginekologii i chirurgii onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie. Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun grup studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współopiekun  dydaktyczny Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka „Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawności

Aleksandra Kozłowska
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Magister pielęgniarstwa - absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej. Pielęgniarka anestezjologiczna w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej. Autorka i współautorka prac i publikacji podejmujących tematykę transplantologii, autorka pracy na temat żywego dawstwa nerki wyróżnionej przez PFRON w XIII edycji konkursu 'Otwarte Drzwi'. Ukończyła Szkolenie Podyplomowe Koordynatorów Transplantacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Jolanta Kruczkowska
Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści
Ekonomistka, mama dawcy, a od 2013 roku współzałożycielka i Prezes Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści. Organizatorka wielu akcji promujących świadome dawstwo narządów i tkanek m.in. ogólnopolskich, corocznych  rajdów rowerowych dla transplantacji. Prowadzi stronę internetową www.organisci.org , spotkania z rodzicami, którzy również wyrazili zgodę na oddanie organów swoich dzieci do przeszczepuData końca rejestracji

4 marca 2018 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'Łódzkim Spotkaniu Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: lspo@interia.pl

Data Spotkania

16 marzec 2018 r.

Organizatorzy przygotowali 200 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partner Główny

Partnerzy
Wystawcy
Partnerzy Medialni